بنده کارمند یکی از بخش های کارخانجات ایران خودرو بودم. پس از ۸ سال سابقه کار در آنجا، ایران خودرو در پرداخت حقوق و سنوات و عیدی بنده تعلل میکرد، با مشاوره صحیح و پیگیری های وکیل اداره کار این موسسه توانستم برای سالهای گذشته جبران خسارت بگیرم و از این بابت از موسسه بسیار راضی هستم. نتیجه چنان برای من شیرین بود که ۶ نفر از همکاران خود با مشکلات مشابه را به این موسسه معرفی کردم. برخی به نتیجه رسیده اند و برخی هنوز در جریان هستند.