به عنوان کارمندی کم تجربه در یک شرکت مشغول به کار شدم. از همان ابتدا اطلاعات بانکی من را گرفته و کلیه واریز و برداشت های خود را با کارت بنده انجام میدادند.پس از مدتی خواستم با یک وکیل در این باره مشورت کنم که بواسطه یکی از اقوامم که کارمند موسسه مبدا بودند، به اینجا معرفی شدم. خوشبختانه به موقع اقدام کردم و موسسه حقوقی مبدا با وکلای حاذق در این حیطه توانست من را از اتهام هایی مانند پولشوئی و اختلاس مال دور کند.