متاسفانه بر اثر غرور و حس انتقام جویی اقدام به برداشتن بی اجازه گوشی دوستم کردم و آن را مخفی کردم که با عبرت آموزی وی، بعد از مدتی گوشی را به وی بازگردانم. اما کار به شکایت وی منجر شد و با توجه به تصاویر دوربین مداربسته متهم به سرقت موبایل شدم، خوشبختانه با مراجعه به موسسه حقوقی مبدا، آنها توانستند علی رغم اینکه تمامی موارد و مدارک بر علیه من بود، حکم حبس صادره برای من را ملغی کرده و آن را به جریمه تبدیل کنند. اکنون در حال کار و زندگی معمولی خود هستم و از این بابت از موسسه حقوقی مبدا، وکلای تیم آنها و شخص مدیر عامل خالصانه سپاسگزار و قدردان هستم. اگر نیازمند وکیل هستید به این موسسه مراجعه کنید. دیر یا زود به وکیل نیاز پیدا می کنید چه بهتر که وکیل شما از این موسسه باشد.