راجع به موضوعی در رابطه با طلاق و مسائل مربوط به آن نیاز به مشاوره داشتم. مسائل من مربوط به مذهب سنی و شاخه حنفی می شد که متاسفانه هر موسسه یا وکیلی در این رابطه اطلاعات کافی ندارند. چنانچه قبلا به دو وکیل مراجعه کرده بودم و تنها دستاورد من متضرر شدن حق مشاوره بود. با توصیه یکی از آشنایان به موسسه حقوقی مبدا مراجعه کردم، جناب آقای کیاشمشکی متخصص امور حقوقی در این موسسه با احاطه فراگیری که به موضوع داشتند مرا کاملا راهنمایی کردند و خوشبختانه اکنون میدانم که از چه راهی باید اقدام کرده و چه مراحلی را طی کنم. از موسسه حقوقی مبدا و جناب کیاشمشکی کمال تشکر را دارم. ایشان به واقع از هر وکیلی که دیده ام اطلاعات بیشتری دارند.