همسر من دست بزن داشت، بارها مرا مورد ضرب و شتم قرار داده بود و از طرفی نیز حاضر به طلاق نبود، به مراجعه به دو وکیل نتوانسته بودم کاری از پیش ببرم، آقای نجاری در موسسه مبدا توانستند با اشراف کامل به قضیه و نکات ریز حقوقی آن، راه های متناسب نیاز من پیش پایم بگذارند، در نهایت توانستم از همسرم طلاق بگیرم  این کابوس برای همیشه تمام شود. حق الوکاله را نیز قسطی پرداخت کردم که برای من بسیار منصفانه و ممکن بود. به خانمهایی که مشکلاتی مانند مشکلات من دارند اعلام میکنم که موسسه مبدا بهتر از هر موسسه ای میتواند چنین پرونده هایی را به نتیجه برساند.

مشاور حقوقی آنلاین ۱

مشاور حقوقی آنلاین ۲