من در یک دوره ی زمانی ۵ ساله متاسفانه بیش از ۷ مورد پرونده ی حقوقی از جمله حضانت، ملکی، مهریه، جعل و استفاده از سند مجعول، مطالبه وجه، کلاه برداری و دیه داشتم، با دیدن کارت تبلیغاتی موسسه حقوقی مبدا در راهروی دادگاه و اینکه امکان پرداخت اقساطی حق الوکاله در آن درج شده بود به این موسسه مراجعه کردم. از سال ۹۶ تا کنون پرونده های من دست این موسسه بوده واین موسسه با صداقت، پیگیری و وجدان کاری بهترین نوع خدمات را به من ارائه کرده است. به علت داشتن پرونده های متعدد اگر پرداخت اقساطی جزو گزینه های پرداخت نبود بنده واقعا به مشکل می‌خوردم. من قبلا وکالت خود را به موسسه های دیگر سپرده ام برای همین تفاوت کیفیت کار و مسئولیت پذیری این موسسه نسبت به سایرین برای من بسیار واضح و آشکار است. بدون اغراق و تعارف من به همه پیشنهاد میکنم که جهت کارهای حقوقی خود به این موسسه مراجعه کنند.