بنده برای مشکل انحصار وراثت به این موسسه مراجعه کردم. مشکل اصلی من نداشتن گواهی مالیات بر ارث بود و بایستی قبل از انجام انحصار وراثت آن را می‌گرفتم. موسسه حقوقی مبدا با کارگروه ویژه ای که در واحد انحصار وراثت خود داشت، توانست این گواهی را در کمترین زمان برای من بگیرد. من به نوبه خودم سپردن هرگونه وکالت به این موسسه را به همه توصیه می کنم و کیفیت کار این موسسه را تایید می کنم. از جنابان نجاری و کیا شمشکی نیز کمال تشکر را دارم.