پولشوئی اتهام جدی ای است. برای مدت طولانی بدون اطلاع بنده کسانی از یکی از حساب های من استفاده کرده بودند. در نتیجه مقادیر زیادی پول از آن طریق جابجا نموده بودند. همچنین کپی مدارک شناسایی بنده نیز در همین رابطه مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند، در نتیجه بنده به یکباره با اتهام هایی مانند پولشوئی، خرید و فروش غیرقانونی ارز، کلاه برداری و تحصیل مال از طرق نامشروع مواجه شدم. خوشبختانه به موقع و با مشورت دوستان به موسسه حقوقی مبدأ مراجعه کردم. در مدت کوتاهی توانستم با  مشاوره های دقیق و نیز دفاعیات مستدل و تحقیقات جامع از تمام این اتهامات و نیز میزان قابل توجهی جریمه و حبس رهایی پیدا کنم. لطفا اطلاعات بانکی، مدارک شناسایی و هر چیز مهم دیگر خود را بدون دلیل موجه و اطمینان کامل در اختیار دیگران قرار ندهید.

ضمنا کمال تشکر را از آقای نجاری مدیرعامل موسسه مبدا دارم، به نیروهای دیگرشان نیز خسته نباشید میگویم.