تخلفات ساختمانی

تخلفات ساختمانی را باید در کدام مرجع پیگیری کرد؟

تخلفات ساختمانی از نوع اضافه‌بنا معمولا زائد بر مساحت درج‌ شده در پروانه ساختمانی و در محدوده استفاده از اراضی است. کمیسیون ماده ۱۰۰ میتواند در صورت عدم‌ ضرورت قلع، برای اضافه بنا با عنایت به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه متناسب میکند. این جریمه با نوع استفاده از فضای ایجاد شده منطبق است.

شهرداری با توجه به نوع ساخت و ساز از نظر مصالح مصرفی رای صادر و سازنده را مکلف به پرداخت جریمه میکند. در صورتی که متخلّف از پرداخت جریمه خودداری کند، شهرداری با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ صدور رأی تخریب را تقاضا میکند. کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.

تخلفات ساختمانی عدم احداث پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰

در خصوص تخلفات عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداثی و همچنین عدم امکان برای اصلاح آن، کمیسیون ماده ۱۰ وارد عمل میشود. کمیسیون ماده ۱۰۰ میتواند با توجه به موقعیت ملک و نیز نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه صادر کند. اما اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکانپذیر باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ نمیتواند رأی به اخذ جریمه صادر کند.

تخلفات ساختمانی تجاوز به معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی

در خصوص تجاوز به معابر شهری، مالک موظف است در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، موارد اصلاحی را رعایت کند. در صورتی که برخلاف پروانه ساختمانی یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد صورت پذیرد، شهرداری در این نوع از تخلفات ساختمانی مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کند. سپس پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند.

تخلفات ساختمانی

تخلفات ساختمانی مهندس ناظر در کمیسیون ماده ۱۰۰

آن‌ها مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساخت و سازها از لحاظ درستی موارد ساختمانی با مشخصه‌های آمده در پروانه و نقشه‌های ساختمانی و دیگر موارد نظارت کنند. همچنین در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و دیگر موارد را گواهی کنند.  چنانچه مهندسین ناظر برخلاف واقع اقدام به صدور گواهی کنند شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام‌مهندسی اعلام کند.

تخلفات ساختمانی مغایر با کاربری

در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم شده است، شهرداری ها مکلفند مطابق ضوابط مذکور در پروانه ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کنند. در صورتی که برخلاف موارد درج‌ شده در پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری، محل تجارت ساخته شود، شهرداری مورد را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میدهد. کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، با تعیین مهلتی تا نهایتا ۲ ماه، در مورد تعطیلی محل تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند.

تخلفات عدم استحکام بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰

در خصوص عدم استحکام بنا از لحاظ فنی روال اینگونه است. کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به رفع نقص در یک دوره زمانی خاص می‌دهد. اگر سازه از لحاظ فنی قابل مقاوم‌سازی نباشد یا مالک در زمان تعیین‌شده نسبت به مقاوم‌ سازی آن اقدامات لازم را به عمل نیاورد، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی تخریب بنا را صادر میکند.

کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند در چنین مواردی با صدور رأی نسبت به جریمه، موجبات وجود ساختمانی غیرمستحکم را فراهم کند. چنانچه در مورد گزارش عدم استحکام بنا بین شهرداری و مالک اختلاف حاصل شود یا در زمانی که مهندس ناظر گزارش شهرداری مبنی بر عدم استحکام بنا را قبول نداشته باشد، مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.

مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰

در خصوص آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ وضعیت اینگونه است. هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف ۱۰ روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود. اعضای کمیسیون در این موارد، غیر از افرادی هستند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است، اما در هر حال رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.


تخلفات ساختمانی

در کل، درصورت بروز هرگونه سؤال یا مشکل حقوقی، مشاوره گرفتن از کارشناسان حقوقی می تواند به شما کمک کند.

نیاز به مشاوره (رایگان) حقوقی دارید؟ با ما در تماس باشید !!

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت مشاوره

تلفنی و مشاوره تخصصی

مشاوره آنلاین ۱ : ۰۹۰۰۴۰۴۵۶۴۵

مشاوره آنلاین ۲ : ۰۹۰۰۴۰۴۵۷۴۵

مشاوره آنلاین ۳ : ۰۹۰۰۴۰۴۵۸۴۵

همین الان تماس بگیرید..!


لینک های مرتبط :

دیدگاه و سوالات خود را مطرح بفرمایید.

مشاهده خدمات دیگر